Referenser

START03

Beskrivning

NewsCross

 

Förutom vår dagliga försäljning till våra kunder inom olika brasncher så kan vi presentera nedan lite

annorlunda projekt som vi försett med våra produkter.

 • Skanska Rental -                         Specialmärkta skarvkablar.
 • ESS i Lund -                                 Skarvkablar och jordkabel.
 • Malmö Live -                                 Lågvoltsbelysning, arbetsbelysning och diverse skarvkablar
 • Princessan Victorias bröllop -     Speciallackerad undercentral (Öland).
 • Eurovison Songcontest -             Belysning i pressrummet (man använde en typ av arbetsbelysning).
 • Lomma Hamn -                            Diverse tillfällig el och beslysning. Här syns även vår SKY mast.
 • Malmöfestivalen -                       Skarvkabel.
 • Malmö Arena -                             Skarvkabel, undercentraler och arbetsbelysning.
 • Divers TV inspelningar -             Kedjebelysning mm.
 • Västra Hamnen i Malmö -           Diverse tillfällig el och beslysning. Här syns även vår SKY mast.
 • Skidtävlingar OS & VM -             Undercentraler och skarvkablar.
 • Ikea i Malmö -                             Lågvoltsbelysning, arbetsbelysning och diverse skarvkablar.
 • Kärnkraftverket i Oskarshamn   Undercentraler & skarvkablar.
 • Skanska lasarett, Malmö            Avtal från 2019 - 2024 på all tillfällig el och belysning.
 • Microsoft Datahall, Staffanstorp Belyser byggarbetsplatsen med 200W LED (art.nr 76426). År 2019/2020
Läs mer