Betalningsvillkor

 

Bipab tillämpar 30 dagar netto för våra företagskunder.